top of page

Župni ured

Updated: Jun 4

Svaki ponedjaljak od 10:00 do 13:00 sati, svake srijede od 10:00 do 13:00 sati - na adresi ureda: An St. Hedwig 17a, 45326 Essen.
Recent Posts

See All

Preminuli

bottom of page