top of page

Župni ured

Svaki ponedjaljak od 10:00 do 13:00 sati, svake srijede od 10:00 do 13:00 sati - na adresi ureda: An d. Bergbrücke 7, 45356 Essen. 
Recent Posts

See All
bottom of page