IZBOR VIJEĆNIKA 2021.Poštovani vjernici HKM Essen.


Po statutu biskupije Essen od lipnja 2021. više ne postoje župska vijeća po misijama, već je potrebno biranje novoga PGR (Pfarrgemeinderat) koje će se našoj župi St. Dionysius održati 6. i 7.11.2021. Kao HKM Essen moramo do 24.09.2021. predati najmanje 2 kandidata koji će biti na tom izboru. Za to smo se odlučili 18. i 19.09.2021.održati unutarnje izbore za naše novo 'župsko vijeće', tj. "TEAM in pastoralen Handlungsfeldern", koje će onda morati predložiti te kandidate za novi PGR.


Prijaviti se može svaki pripadnik HKM Essen, katolik je, stariji od 16 godina, te da je uvjeren da sa svojim znanjem i svojim mogućnostima može odgovorno i časno doprinijeti na dobrobit naše katoličke zajednice i u daljnim razgovorima s Bistum Essen i župom St.Dionysius. Birati mogu svi pripadnici naše hrvatske katoličke misije (HKM Essen) stariji od 16 godina.


Zadatak tog izabranog kruga će biti formalno predstavljanje naše zajednice u župskom vijeću St. Dyonisius, te potpora i organizacija svih događaja vezana uz naš župski život u hrvatskoj zajednici, na primjer predstave, fešte, Pfarrfest, hodočašća.Svi kandidati neka se prijave najkasnije do 15.9.2021. gospodinu Norbertu Planiniću. Njegov kontakt je:
0160-8840-201. ili njegov E-Mail: nonoplan@gmx.de

U prijavi neka se navede ime, prezime i datum rođenja.


Glasovanje je po principu "JEDNA OSOBA - JEDAN GLAS" (na datum 18.09., ili 19.09.2021. - zbog mogućnosti višestrukog glasanja)


Dakle, sami izbori bit će prigodom svetih misa 18. i 19.9.2021.u crkvi st.Maria Rosenkranz i u katedrali u Essenu.Nakon izbora, 19.09.2021. svi prijavljeni kandidati neka dođu u hrvatski centar, na adresu: An der Bergbrücke 7, Essen, u 18.30 sati, na prebrojavanje listića i objavljivanje rezultata.