• hkmessende

KULTURNA BAŠTINA - IVO DULČIĆ

Ivo Dulčić je u razdoblju između 1966. i 1973. načinio više djela: fresku "Majka Božja Kraljica Hrvata, "Križni put" te mozaik u svetohraništu. U našu kapelu u Essenu htjelo se unijeti duh naše povijesti, čistoću našeg neba, ljepotu našeg narodnog duha koja se ogleda u različitosti i bogatstvu šara i boja naših narodnih nošnji.
HRVATSKA
KATOLIČKA
MISIJA
ESSEN

Kroatische katholische Mission Essen

ADRESA

An der Bergbrücke 7

Essen, Deutschland