MJEŠOVITI ZBOR HKM ESSEN"Slavite ga glazbalima zvonkim i frulom!
Hvalite ga cimbalima zvučnim,
Slavite ga cimbalima gromkim!
Sve što god diše, Jahvu neka slavi! " (Psalam 150)


Mješoviti zbor HKM Essen u crkvi St. Maria Rosenkranz u Essenu, od srca i puni Duha Svetoga pjevaju na slavu Trojedinoga Boga Oca, Sina Božjega Isusa Krista i Duha Svetoga.