MOLITVA OSLOBOĐENJA I PREDANJA BOGUNajljepše te pozdravljam dobri moj Gospodine.


Zauzimam udoban položaj za molitvu u kojoj se želim potpuno predati tebi.

Pratim disanje svojega tijela; ono je spokojno i smireno.

U mislima mi se javljaju sjećanja dana i proživljenih događaja.


Blagoslivljam ovaj dan.

On je za mene svet.

On je jedna sasvim nova prilika.


Ostavljam sav sadržaj prošlosti i praznih ruku ulazim u iskustvo ovoga dana.

Očisti mi misli Gospodine, da u lakoći i bez prepreka živim ovaj dan.


Prekidam sve spone koje me vežu za ono prošlo i ulazim u slobodu ovoga dana.


Ja sam tvoje dijete, Bože.

Hvala ti što me oslobađaš od zla i grijeha.

Slavim te!


Otpuštam sve ono nečisto u sebi što me odjeljuje od izvora u tebi, Bože moj.

Opraštam svim ljudima i nanovo se rađam u tebi.


Smiluj mi se.

Neka tvoja svetost poteče mojim tijelom i mojim duhom. Oslobodi me.


Neka nebeska rosa tvoje milosti milo natopi moje biće da iskusim tvoj mir.


Daruj mi da ovaj dan provedem s tvojim blagoslovom, Gospodine Isuse.


Uzdam se u tebe, ne bojim se više.

Tvoj Duh Sveti nek me po ravnom putu vodi.


Doživljavam sada tvoje oproštenje, tvoj mir i tvoje djelovanje u mojoj duši.


Udahni u mene svoje misli i svoju volju.


Ja sam posuda koja rado prima tvoju ljubav. Strah i brige gube moć nada mnom i ja sam u tebi novi čovjek.


U mene sada dolazi tvoje spasenje.

Ostajem u tebi Gospodine Isuse.


Blagoslov Oca,

ljubav Sina i

zaštita Duha Svetoga

u meni je i sa mnom.

Amen.


I.Cestar

63 views