NASTAVAK VJERONAUKA:

NASTAVAK VJERONAUKA:

Vjeronauk krizmanika nastavit će se u subotu, 19.02.2022. u 16:00 sati, a vjeronauk prvopričesnika u nedjelju, 20.02.2022. u 12:00 sati, u dvorani pokraj crkve st. Maria Rosenkranz u Essenu.