NEBESKA DOMOVINA

"Naša je domovina na nebesima, odakle iščekujemo Spasitelja, Gospodina našega Isusa Krista." Fil 3, 20
78 views