PORUKA BOŽJE OČINSKE BLAGOSTI - TEBINa blagdan krštenja Gospodinovog nebeski Otac ti govori:

Ljubljeni sine moj, voljena kćeri moja! Ja sam tvoj Otac. S tobom sam uvijek bio i bit ću uvijek. Ne boj se. Kad ti se čini da je život nemilosrdan i da ti nitko od ljudi ne može pomoći, ja sam tu. Ako ti se planovi razilaze i ako ti ništa ne ide kako treba, ne žalosti se. Ja sam tu. Ne dopusti svojoj duši da ju preplavi samosažaljenje i tjeskoba. Ja sam tvoj mir. Samo izgovori moje Sveto Ime i ja ću ti pomoći.

Zatraži moju ruku i ona će te voditi.

Ti si moje ljubljeno dijete.

Ne dam te nikome. Ne dopuštam da te išta na ovome svijetu povrijedi. Pronađi u meni sigurnost. Živiš na mojemu dlanu.

Ja sam Jaki.

Ja te štitim i čuvam od svakoga zla.

Opusti se i uživaj moju očinsku brigu za tebe.

Vjeruj meni, svome nebeskom Ocu i bit će sve dobro.


(I.Cestar)

167 views