Preuzimanje fotografija 2. skupine: Prve Pričesti 25.09.2021.Poštovani roditelji.


Roditelji prvopričesnika koji su primili Prvu Pričest, u subotu 25.9.2021., mogu preuzeti CD s fotografijama nakon svetih misa u sakristiji crkve St.Maria Rosenkranz u Essenu.


Fotograf na tom slavlju, koji je izradio CD s fotografijama je gospodin Mato Jonjić.


Preostalo je još pet CD-a za roditelje koji to još nisu preuzeli.