Sastanak roditelja novih prvopričesnika 2022. godinePoštovani roditelji novih prvopričesnika 2022. godine.


Prvi roditeljski sastanak bit će u nedjelju, 26.9.2021.u crkvi St.Maria Rosenkranz u Essenu, odmah nakon svete mise, koja počinje u 13 sati.

Copyright HKM ESSEN184 views