Sveta misa Svijećnice 02.02.2022. u crkvi st. Maria Rosenkranz u 18:00 sati


Svijećnica ili Prikazanje Gospodina Isusa Krista kršćanski je blagdan. Slavi se 2. veljače.


Ovim blagdanom se slavi događaj iz Isusova djetinjstva, kada su, prema Mojsijevu Zakonu, Josip i Marija donijeli Isusa u Hram u Jeruzalemu, da ga, kao prvorođenca, obredno prikažu Bogu. Preko Mojsija, Bog je Izraelcima, dao propis, da 40. dan nakon poroda svećenici u Hramu moraju blagosloviti rodilju. Roditelji su za uzvrat, darovali janje, mlađe, od godinu dana ili siromašniji, mladu golubicu.


Isusovo prikazanje u Hramu, prorekao je u Starom zavjetu prorok Malahija: „I doći će iznenada u Hram svoj Gospod kojega vi tražite i anđeo Saveza koga žudite“ (Mal 3, 1). U stilu Isusova skrovita djetinjstva, obred je prošao u jednostavnosti.

U Hramu je tada bio starac Šimun, koji je Isusa primio u naručje i prepoznao ga kao Mesiju, a Mariji je prorekao da će mnogo patiti, riječima: „Mač boli, probost će ti dušu.” U istom Hramu je tada bila proročica Ana koja je uputila molitve i zahvale Bogu.


Na ovaj blagdan se u crkvama diljem svijeta blagoslivljaju svijeće, koje se kasnije koriste u obredima krštenja, u tijelovskim procesijama i u drugim blagdanskim prigodama.


U Dalmaciji, ovaj se blagdan zove Kandelora, a u Slavoniji Svitlomarinje.

"Prikazanje Gospodinovo u Hramu" četvrto je otajstvo radosne krunice.

161 views