SVETA MISNA SLAVLJA SVETKOVINE DUHOVA - PEDESETNICE (Ponedjeljak, 24.05.2021. u 13 sati)Raspored svetih misnih slavlja HKM Essen:


Crkva st. Maria Rosenkranz:


Subota, 22.05.2021. u 17 sati.

Nedjelja, 23.05.2021. u 13 sati.

Ponedjeljak, 24.05.2021. u 13 sati.


Katedrala u Essenu:


Nedjelja, 23.05.2021. u 16 sati.