Tehničke poteškoće internet stranice. "Zakon o zaštiti osobnih podataka" (GDPR)Poštovani župljani,


isprike na tehničkim poteškoćama internet stranice.


Općom uredbom o zaštiti podataka: Zakona o zaštiti osobnih podataka (GDPR - General Data Protection Regulation), definira pojmove, regulira prava na nepovredivost osobnih podataka:


Osobni podatak je svaka informacija koja se može identificirati na temelju obilježja i informacija koje su specifične za njezin identitet, kao što su: ime i prezime, adresa stanovanja, datum i mjesto rođenja, broj telefona ili e-mail adresa. i drugo...


Službeni identitet (Osobni podaci): Hrvatske Katoličke Misije Essen prema stavkama: "Zakona o zaštiti osobnih podataka" za (organizacije, institucije, javne ustanove, i ostalo), definira pojmove, štiti osobne podatke, te ne daje na raspolaganje, korištenje definiranih pojmova: "OSOBNIH PODATAKA HKM ESSEN" privatnim osobama, ili u bilo koje druge svrhe (nepovredivost osobnih podataka)


Dekretom - Bischof Dr. Franz-Josef Overbeck - 2020. godine predana je dužnost i odgovornost Pastoru Ivanu Cestaru - Kao Voditelju Hrvatske Katoličke Misije u Essenu.


Te su svi matični, identifikacijski podaci Hrvatske Katoličke Misije Essen zaštićeni.


Sukladno tome: Svaki subjekt - fizička osoba koja se želi referirati na "Hrvatsku Katoličku Misiju Essen", dužna je od 2020. godine zatražiti odobrenje Voditelja Hrvatske Katoličke Misije Essen, te Bistum Essen - za privolu i odobrenje.


Hrvatska Katolička Misija Essen ne koristi društvene mreže i Facebook


U zakonodavnom - definiranom kontekstu, svako neovlašteno korištenje "osobnih podataka" kvalificira se kao "Krađa identiteta" ili "False Identity"
- Web Administrator


- Pravna Služba

550 views