TIHA MOLITVAPođi na samotno mjesto i pronađi mjesto tišine.

Ako je to soba, zatvori njena vrata.

Zauzmi položaj tijela koji ti omogućuje lakoću. Možeš opustiti svoje tijelo, da u njemu nema napetosti.

Zatvori svoje oči i prati svoj dah.

Zvukovi izvana mogu biti.

Opusti se iznutra.

Dopusti svemu oko tebe da bude: cvrkutu ptica, zvuku automobila u daljini, glasovima s ulice. Sve smije biti.


Kad udahneš, tiho u sebi pomisli riječ "Isuse." Dok izdahneš dah, u mislima reci "smiluj se." Tvoje disanje neka bude s riječima: "Isuse, smiluj se." Ostani dulje vrijeme u toj meditaciji. Primijeti kako u tebe dolazi blagost i milina. Svakim udahom i izdahom uranjaš u Božji svijet. Polako dolaziš do iskustva da nikoga i ništa ne osuđuješ. U riječima "Isuse, smiluj se" ti blagoslivljaš sve oko sebe. Malo po malo tvoja nutrina ulazi u vječnost. Vidiš da je prošlost, sadašnjost i budućnost jedno. U Bogu sve postaje ujedinjeno. "Isuse, smiluj se...Isuse, smiluj se." Po tvojoj molitvi i tvoja kuća i ljudi u njoj i cijela okolina dobiva mir. Jer si ti u Božjem miru, sve oko tebe je u miru. Osjećaš da je to poseban mir. Mir koji ispunja dubine tvojega bića i stvorenoga svijeta. Tvoj duh i srce, tvoje tijelo i um spokojno prihvaća jedno novo iskustvo Isusove svete blizine. Sačuvaj taj, od Boga, darovani mir. I. Cestar

145 views