• hkmessende

VJERONAUK:

Vjeronauk za djecu, prvopričesnike, koji vode župnik i Anđela Bašić je nedjeljom u 12 sati u objektu gornje dvorane pored crkve St. Maria Rosenkranz. Djeci želimo puno uspjeha.


73 views
HRVATSKA
KATOLIČKA
MISIJA
ESSEN

Kroatische katholische Mission Essen

ADRESA

An der Bergbrücke 7

Essen, Deutschland